NOUTĂȚI: INOXPA Spania a achiziționat compania de inginerie "Berhord A&D", acum "Inoxpa Solutions" SRL

Pasterizatoare și sterilizatoare pentru lapte

 Pasterizatoarele pentru produse lactate au deosebiri constructive specifice comparativ cu instalațiile similare destinate altor băuturi și sucuri. Scopul pasterizării este același ‒ de a distruge microorganizmele patogene pe calea încălzirii produsului pînă la o temperatură relativ înaltă pentru o perioadă scurtă de timp, însă execuția instalației trebuie să garanteze excluderea posibilității infectării produsului care a trecut etapa de pasterizare de către produsul care încă nu a fost pasterizat sau de către mediul ambiant. Limitele admisibile ale devierii temperaturilor de pasterizare și de ieșire sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele carcateristice altor produse alimentare în formă lichidă. Ca regulă, condițiile termice pentru procesele de separare și omogenizare trebuie să fie realizate în cadrul secției de recuperare ale schimbatorului de căldură. Utilajele de pasterizare produse de compania noastră sunt executate în conformitate absolută cu standardele EHEDG. În procesul de producere a utilajului se folosesc aceleași metode și standarde pe care le utilizăm pentru industria farmaceutică ‒ GEP (Good Engineering Practices – Practicile de buna proiectare). La solicitarea clientului, pentru toate componentele mecanice pot fi puse la dispoziție certificate de compoziție a materialelor, certificate de rugozitate a suprafețelor, pentru instrumentele de măsură și control ‒ certificate de calibrare. De asemenea sunt puse la dispozitie certificatele sudurilor orbitale și procedurii de pasivare, înregistrărilor boroscopice ale sudurilor în interiorul țevilor.